SüdtirolGuru

Waalwege

1

Waalweg Schenna

Waalweg in Schenna

2

Algunder Waalweg

Waalweg in Algund

3

Brandis-Waalweg

Spazierweg in Lana

4

Kuanser Waalweg

Über 600 Jahre alt

5

Ulfaser Waalweg

Wanderung ab Frühsommer

6

Riffianer Waalweg

Wandern in Riffian

7

Maiser Waalweg

Wandern in Meran

8

Wasserfall Brandis

Wasserfall in Lana